bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler


O atlasie


ATLAS DO PRZYRODY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI W LASKACH

 

logo NFOŚiGW Logo Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

 

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych został wydany „Atlas do Przyrody” dla niewidomych i słabowidzących uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Opracowanie i wydanie Atlasu zostało w całości sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Atlas opracował zespół powołany przez wydawcę – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Atlas (ISBN 978-83-932795-0-0) wydano w nakładzie 440 egz. Treść Atlasu koresponduje z wymaganiami aktualnej podstawy programowej. Mapy zredagowano starannie, tak aby ułatwić odczytywanie treści dotykiem i słabym wzrokiem.

Atlas zbudowany jest z części kartograficznej i tekstowej. Na część kartograficzną składają się 34 arkusze w formacie A2 lub A3: w Tomie I – „Polska” – 15 arkuszy + Legenda formatu A4, w Tomie II – „Świat” – 17 arkuszy + Legenda formatu A4. Część tekstową stanowią: „Objaśnienie skrótów użytych na mapach, TOM I – POLSKA”; wersje: czarnodrukowa i brajlowska; „Objaśnienie skrótów użytych na mapach TOM II – ŚWIAT”; wersje: czarnodrukowa i brajlowska; Płyta audio zawierająca: „Przewodnik dla ucznia” i „Wskazówki metodyczne dla nauczyciela”.

Przedstawienie wybranych regionów w dwu, a nawet w trzech i czterech skalach pozwoli nauczycielowi zrealizować poglądowo tematy: skala i generalizacja mapy.
Podczas opracowywania Atlasu wykorzystano dotychczas stosowane oraz wypracowano nowe rozwiązania tyflokartograficzne, pozwalające czytać mapę szybciej i dokładniej. Szczegółowe informacje metodyczne znajdują się na dołączonej do Atlasu płycie audio zawierającej teksty dydaktyczne skierowane do ucznia. Każdy tekst objaśnia kolejny arkusz i proponuje dostępną dla ucznia strategię dotykowego czytania jego treści. Teksty te, zawierające objaśnienia treści map, pozwalają uczniom pracującym w grupie uczniów widzących na pracę samodzielną lub z pomocą rodziców.

Atlas został wykonany techniką przezroczystego druku reliefowego nałożonego na poddruk barwny, przygotowany dla uczniów słabowidzących. Druk dotykowy obejmuje znaki kartograficzne, dotykowe faktury powierzchniowe, brajlowskie napisy i podpisy bądź ich skróty objaśnione w legendach na mapach lub na oddzielnym arkuszu. Stosunkowo mała ilość informacji graficznych na pierwszych, podstawowych mapach służy stopniowemu wprowadzaniu ucznia w trudną dla niego umiejętność czytania map.

 

 

 

Barwno-dotykowe materiały dydaktyczne wspomagają proces nauczania, ułatwiają zdobywanie nowych wiadomości oraz rozwijanie praktycznych umiejętności dotykowych i orientacyjnych w przestrzeni, a samą naukę czynią atrakcyjną i przyjemną. Zrozumienie przez ucznia zjawisk przyrodniczych w skali globu ukształtuje w nim obywatelską troskę o zasoby przyrodnicze służące całej ludzkości.