wersja kontrastowa


WSTĘP

 

WSTĘP

 

Kolejne nasze opracowanie zawierające tyflomapy to Atlas. Polska podczas II wojny światowej. Obejmuje ono czas ogólnoludzkiego dramatu, globalnego konfliktu, który w strasznym wymiarze dotknął Polskę. Okres II wojny światowej często postrzegamy bardzo ogólnie, łącząc go przede wszystkim z represjami okupanta niemieckiego, ale też sowieckiego. Skojarzenia te dotyczą najczęściej tragicznych w skutkach działań i wydarzeń, niemieckich obozów koncentracyjnych, w szczególności Auschwitz-Birkenau, Holocaustu, ale są też związane z walką obronną w 1939 roku, walecznym Westerplatte, a następnie z ruchem oporu, partyzantką, Armią Krajową i powstaniem warszawskim. Trzeba również pamiętać o udziale Polaków na frontach wojennych świata – bitwach o Narwik, pod Lenino czy Monte Cassino, o udziale polskich lotników w bitwie o Anglię czy wspaniałym marszu bojowym armii generała Władysława Andersa oraz pancerniaków generała Stanisława Maczka.

Czas wojny to okres gwałtownych zmian i nagromadzenia wielu ważnych wydarzeń. Aby dobrze zrozumieć wszystkie relacje przestrzenne, prawidłowo odczytać odległości i kierunki działań bądź poznać sąsiedztwo zdarzeń i tym samym dokonać głębszej analizy historycznej, niezbędna wydaje się opowieść o tym właśnie za pomocą map.

Nasze opracowanie obejmuje w głównej mierze ziemie polskie w czasie II wojny światowej, czyli najpierw obszar II Rzeczypospolitej, a następnie – po zmianach granic – ziemie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Opowiemy również o naszych sąsiadach, czyli III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, państwach, które dokonały kolejnego – czwartego rozbioru Polski. Dzień ten, 17 września 1939 roku, pozostał w naszej pamięci i do dziś jest oceniany jednoznacznie. Opracowane przez nas tyflomapy zdają relację, jak doszło do tych wydarzeń i jakie konsekwencje dla polskiej ludności miały zmiany granic. Z map odczytamy różnice w systemie represyjnym pod okupacją niemiecką i sowiecką. Poznamy również strukturę Armii Krajowej, uważanej za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Informacje o II wojnie światowej są dość dobrze opracowane i prezentowane zarówno w internecie, jak i w publikacjach o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Na półkach księgarskich można znaleźć niezwykle interesujące wspomnienia czy opisy najważniejszych wydarzeń II wojny światowej. Posiadamy liczne wydania encyklopedyczne obejmujące nie tylko wydarzenia z czasów wojny, ale też specjalistyczną tematykę, na przykład wojskową. Materiały te są ogólnodostępne i podane w sposób atrakcyjny, co zachęca do zainteresowania się wybranymi zagadnieniami. Jednakże osobom niewidomym i z dużym ubytkiem wzroku jest znacznie trudniej dotrzeć do tych informacji, a w szczególności do opracowań kartograficznych.

Niestety, nie wydano dotychczas map poświęconych Polsce podczas II wojny światowej w technologii dostępnej dla nich. Nasz atlas to zmienia, podobnie jak inne atlasy historyczne opracowane w serii wydawniczej TYFLOGRAFIA POLSKA.

Liczymy, że zarówno tyflomapy, jak i towarzyszący im komentarz historyczny staną się inspiracją dla wielu osób do dalszych poszukiwań i uzupełniania swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że publikacja będzie cenną pomocą dydaktyczną pobudzającą ciekawość młodych odbiorców i ułatwiającą im naukę w szkole, ale też przywoła wspomnienia starszego pokolenia.

Zapraszamy do poznawania ważnych wydarzeń z czasów II wojny światowej.